Toestemming gebruik waterkit i.c.m. p3 stofmasker

Rotterdam, 13 maart 2015
Betreft: Beoordelingstoets Waterkit


Geachte wederverkopers en gebruikers van de Waterkit,

Op grond van de bij het Ministerie SZW afdeling ArbeidshygiŽne ingediende testrapporten van de Waterkit van Bureau TAUW en het onderzoeksrapport van INRS, heeft er overleg plaats gevonden binnen de afdeling ArbeidshygiŽne en is het toestaan van de Waterkit op de bouw een van de agenda punten geweest.

De conclusie is dat de Waterkit mag worden gebruikt op bouwplaatsen mits er gebruik gemaakt wordt van een P3 stofmasker. Adembescherming tegen gevaarlijk kwarts houdend stof op bouwplaatsen is een aandachtspunt van het Ministerie afdeling ArbeidshygiŽne waarop gehandhaafd wordt door Inspecteurs van het ministerie op de bouw. Het verplicht dragen van een P3 stofmasker bij het boren en zagen met behulp van water in steen en beton, was in eerdere publicaties van het Ministerie SZW al bekend gemaakt.

Ten behoeve van de gebruikers van de Waterkit staan de rapporten TAUW en INRS onderaan deze pagina. Deze rapporten zijn te downloaden en kunnen desgewenst aan geÔnteresseerden worden voorgelegd.

Gebruikers van de Waterkit welke zich bij u melden omdat zij een aanzegging of waarschuwing hebben ontvangen van een Inspecteur ArbeidshygiŽne, kunt u deze rapporten overhandigen ten behoeve van de inspecteur.

In het geval de betrokken bouwvakker de Waterkit gebruikt zonder adembescherming, dan zal de inspecteur de boete opleggen vanwege het ontbreken van adembescherming. Dit staat dan los van het toegestane gebruik van de Waterkit. Het gaat in dat geval om het negeren van een overheidsmaatregel welke is voorgeschreven, vergelijkt u het maar met het te hard rijden met een auto, de auto is niet het onderwerp van de boete maar de gebruiker er van die zich niet aan de regels houdt.

Downloads

INRS testrapport (PDF - 960 Kbyte)

TAUW Rapport (PDF - 933 Kbyte)